Re: Wandystan: Wniosek o wprowadzenie wandejskich ID do ZW

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

Podpisanie Tow. Radzicki. Swoj± drog± drog± zwariowany pomysł nie wiem czy
się uda ;)

W dniu 23 grudnia 2012 17:53 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Wandystan!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=281&p=93516#p93516

Zgodnie z dyskusj± na LD RKL, zgłosiłem wniosek o wprowadzenie do ZW
wandejskich ID. Zachęcam pozostałych wandejczyków, którzy nie mieli
jeszcze okazji, do podpisania się pod nim.
--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.