Re: Wandystan: Wniosek o wprowadzenie wandejskich ID do ZW

Tow. Radziecki
 

Czołem Zaorski!

Podpisanie Tow. Radzicki. Swoją drogą drogą zwariowany pomysł nie wiem czy
się uda ;)
Dlaczego nie? Teutończycy mają swoje teutońskie ID (TXXXXX), to i
Wandejczycy swoje mieć mogą.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.