Re: Wandystan: Obraz lenina w stylu nowoczesnym

Alojzy Pupka
 

2012/12/24 Jan Ubinkov <janubinkov@...>:

Sie wam chcialem pochwalic moja praca :>
http://i46.tinypic.com/208fw21.jpg
Przywódca Wielkiej Rewolucji Październikowej przedstawiony
w konwencji pop-artowej nie robiłby w dzisiejszych czasach
żadnego wrażenia, bo opatrzyliśmy się już z dużo bardziej zas-
kakującymi, nierzadko obrazoburczymi zestawieniami i żeby
doprowadzić dzisiejszego odbiorcę sztuki do jakiejś transgresji
potrzeba czegoś więcej, czegoś co nim wstrząśnie. Czymś
takim może być np. standardowa flara z gimpa, która wstawiona
od niechcenia w sam środek obrazu dekontekstualizuje go
i wprowadza nas w nastrój niepokoju, bardzo płodny ideowo.
Artysta tym prostym zabiegiem obnaża przed nami nasze włas-
ne filisterstwo − spodziewamy się czegoś pompatycznego,
a banalna technika budzi nasze zdziwienie.

Wypowiedź sponsorowały podpisy pod obrazkami w MOCAKu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.