Re: Wandystan: WPRD!

Alojzy Pupka
 

W dniu 23 grudnia 2012 15:34 użytkownik fryderykkaizer
<fryderykkaizer@...> napisał:
Wypierdalać Towarzysze!
Wypierdalać!

Nazywam się Fryderyk bar. von Hohenzollern i przybywam z słonecznego
Baridasu a dokładnie z najbardziej zajebistego miasta Ciuad de Bravo.
RPB zawsze budzi sympatię w kolektywnym sercu mandragorskim.

Co prawda moje poglądy są nie co inne niż te przedstawiane przez pewne
nurty w MW, nie mniej jednak zawsze jestem ciekaw nowego.
Nie ma to jak powiedzieć i jednocześnie nie powiedzieć że się jest reakcjo-
nistą :) Spokojnie towarzyszu, jeszcze się wyleczycie. Mamy akumulatory,
mamy fermy kurze (⇒ jaja), mamy E3.

Po prostu chce bliżej was poznać (...)
Cześć, jestem Wojtek, też mam 12 lat.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.