Re: Wandystan: Obraz lenina w stylu nowoczesnym

Tow. Radziecki
 

Czołem Ubinkov!

Sie wam chcialem pochwalic moja praca :>
http://i46.tinypic.com/208fw21.jpg
Wzruszyłem się, wracamy do korzeni. Precz z post-post-post
modernizmem, pop-art, dawniej kpina z zastanej rzeczywistości dziś
nadal jest kpiną z zastanej post-rzeczywistości. Rewolucja w obie
strony, w obie strony awangardowa. Artystyczny postęp, artystyczne
rzezanie burżujów i artystyczne palenie reakcyjnych wsi. <ociera łzę>

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.