Re: Wandystan: WPRD!

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

Jebat tow. Janie,

Czego sie urientuje sam tow. Jest naraze mialo obeznany z kultura Wandystaniu.

--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.