Najnowsze produkty z Wandystanu

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisze!

  Zróbmy s tego temat , gdzie będziemy wklejać prodkty wandjskie, zaczne ja
Najnowszy produkt Kopalni W GWS!
Węgiel Wandejski!
http://imm.io/QkwY

[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.