Re: [SPAM] Re: Wandystan: Obraz

Jan Ubinkov
 

A teraz sie musze zastanawiac, czy Pan leszek Karakachanow mowil sarkastycznie , czy naprawde....

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.