Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Obraz

Jan Ubinkov
 

Następny obraz mojego autorstwa :
http://i47.tinypic.com/8ycl04.jpg

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.