Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Obraz

Jan Ubinkov
 

A oto mój pierwszy zatytułowany obraz.
 Nosi tytuł "Walka". Ma on pokazywać 
próby ucisku Wandejskości, w których
jednak Wandystan nadal promieniuje
i nie daje stłamsić swojej orginaności 
i wolności. Oto link :
http://i50.tinypic.com/mb03ki.jpg

--------------------------
Tow. Gwałcibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.