Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Obraz

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisze!

  Czy warto zrobić w zw publikacji moich obrazów? myśle , że kasa z flejmu pod tematem mogłaby zasilić Kase Ludową Wandystanu.
A druga rzecz, W czym opublikować, poprosić jakąś gazete, coś w Wandystanie czy może, założyć instytucje ?

--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.