Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Obraz

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisze!


  Ponawiam pytanie, czy zakładać nową instytucje, czy może poprosić którąś gazete o pblikacje.

Jeżeli trzeba zakładać instytucje , to chciałbym poprosić o pomoc finansową Kl d/s KiP
--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.