Re: Wandystan: Wandejczycy do Czynu!

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisz Zaorski!

 Ja rozumiem, ¿e wprowadzamy komunizm
----
My go nie wprowadzamy, on już jest.
--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.