Re: Wandystan: Wandejczycy do Czynu!

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

**
Jebat Tawarisz Zaorski!

Ja rozumiem, ¿e wprowadzamy komunizm
----
My go nie wprowadzamy, on już jest.

Zaczynam mieć Tow. dość...
--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.