Re: Wandystan: Wandejczycy do Czynu!

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

**


Czołem Zaorski!

Zaczynam mieć Tow. dość...
Nie podoba się komunizm, to co tu robicie?

Tak własne się zastanawiam co ja tutaj właściwe robię, Tow. Radziecki
skusił mnie, że będę miał wpływ na gospodarkę i finanse GWS. Teraz jakoś
obco się czuje w MW jakoś zostałem chyba urzeczony przez system panujący w
Sarmacji i tak się zmieniłem iż teraz bardzo daleko mi to ultra-komunizmu
bliżej mi to wolnego rynku...

--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.