Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy o obywatelstwie

Jan Ubinkov
 

Musiałem znaleźć czas. O już znalazłem i zarządzam głosowanie nad
projektem ustawy. Potrwa 3 dni albo do zagłosowania wszystkich.

Głosujemy ZA, PRZECIW, CO JA TU ROBIĘ lub GDZIE JEST TOALETA?.

-- GDZIE JEST TOALETA? Aaaaaaa.... już znalazłem , ZA


------------------------
Tow. Gwałcibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.