Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

chetnie z korzystam glosu. Tylko nie teraz jestem naradzie po chorobie
to tego praca... Jestem zmasakrowany ale w niedzie sie wypowiem.

--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.