nagrody ubinkowskie

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisze!

  Jak większość z was zauważyłą , zacząłem coś , co aktualnie nazywa się nagrodą Ubinkowską.
Polega to na co tygodniowym rozdawaniu nagród najlepszym twórcom artykułów w złotej wolności
i dziś myślę, że powinienem zadać to pytanie tutj , bo bardzo trudno uzyskać kontakt z KL d/s KiP.

  Chciałbym upaństwowić ową inicjatywe, i stworzyć z niej taki fundusz , z którego możnaby fundować 

Inicjatywy kulturalne (np. wystawa sztuki Wandejskiej, Nagrody itd) . Głównie oczywiście inicjatywy 
Mandragoratowandystańczyków, choć jako formę promocji możnaby fundwać inicjatywy sarmatów.

  Bardzo prosze Tawarisza Leszka do zabania głosu.


--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.