Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Jan Ubinkov
 

NIECH WYPIERDLA
--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.