Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Jan Ubinkov
 

Ojej, przepraszam, nieiwedziałem , że głosowanie  dotyczy jedynie kwiatonów :<


--------------------
Gwałcibór Katiusza Ubinkov

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.