Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Jan Ubinkov
 

No problemo. Może i Wy będziecie kwiatonem?
--

a w jaki sposób zostaje się kwiatonem ? 

-----------
Gwałcibór Katiusza Ubinkov


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.