prośba do KLd/sFiG

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisz Katiuszy !

 Chciałbym poprosić o dotacje w wysokości 100 000 libertów 
w  systemie złotej wolności na rzecz nagrody Ubinkowskiej. 
 Wszystkie te librty zostaną rozdane tak jak pieniądze z ostatniej
doatacji w cotygodniowym rozdaniu tych nagród oraz w konkursie
graficznym, w którym pula nagrody będzie wynosić 50 000 libertów.
  Mam nadzieję , że  przekarzecie pieniądze, bo bez nich nagrody
będą musiały być rozdane  wysokościach minimalnych( 1000-1500 libertów)

--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.