Re: [SPAM] Re: Wandystan: Proces stulecia


Helmut Walterycz
 

On 2013-01-13 22:50, Paulina Paweďż˝ Ciupak wrote:
W dniu 13.01.2013 o 22:43 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> pisze:

Czo�em Wandystan!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=9596#p95636 - zach�cam do
obserwowania.
Jestem, kurwa, dyskryminowan� mniejszo�ci� o innym wzro�cie.

--
Bonawentura

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.