Re: [SPAM] Wandystan: Wniosek o obywatelstwo wandejski


Helmut Walterycz
 

On 2013-01-20 22:39, ANP wrote:
WPRD Towarzyszki i Towarzysze!

Wnoszê o nadanie obywatelstwa wandejskiego, co mi siê jak psu ko¶æ nale¿y.
Towarzyszu Anarchio!

Kość należy się psom w krajach monarchofaszystowskiej biedy, wandejskim psom należy się KIEŁBASA.

--
Bonek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.