Re: [SPAM] Wandystan: Wniosek o obywatelstwo wandejski

Alojzy Pupka
 

W dniu 20 stycznia 2013 22:57 użytkownik Paulina Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

Nie dla Kefasa kiełbasa!
Ale Jadwiga czy Michał?

Badum-chrup!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.