Wyrok

Michal Michaelus
 

Towarzysze,

Rzucę tylko link: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&p=97806#p97806

I napiszę, że nie było nawet wezwania do wygłoszenia mów końcowych...

--
skazany Michał M.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.