Re: Wandystan: Wyrok


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 30 stycznia 2013 20:30 użytkownik Paulina Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
W dniu 30.01.2013 o 20:23 Michał Michaelus <michaelus@...> pisze:

Rzucę tylko link:
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&p=97806#p97806

I napiszę, że nie było nawet wezwania do wygłoszenia mów końcowych...
Proponowalbym zaskarzenie wyroku, a dopiero po ostatecznej decyzji ew.
sranie ogniem :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.