Rozdanie Subwencji

pmk
 

Tow. Michał Michaelus (ID B0023) - 20 000 tys lt - za
sprawowanie funkcji Cenzora (wprawdzie to nie 100 tys...
ale)
Tow. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (ID B0408) - 3 000 lt -
za reprezentowanie MW w procesie przeciw wiadomej osobie
Tow. Paulina Paweł Ciupak (ID B0196) - 1 480 lt za dzielne
trzymanie się na najwyższych urzędach Wandejskich


Drogi Liderze!
Towarzyszko Ciupak!

Wychodzi mi na to że to rozdanie nie jest zgodne z prawem
Wandejskim, choć mam nadzieję że z prawe Sarmackim już
tak. W każdym razie, rządam dla siebie kary rozstrzelania!--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Rozdanie Subwencji pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9795&p=97869#p97869.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.