Re: Wandystan: Wyrok

Tow. Radziecki
 

Czołem Ciupak!

A ja chciałabym oświadczyć, że w związku z tym jakże skhandalicznym
wyrokiem, zadecydowałam o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, a przez to i
Mandragoratu Wandystanu, i zrzekłam się sarmackiego obywatelstwa.
http://hotlajki.pl/img/upload/00ec95a7fa996a39d28710f4264054b0_original.jpg

W związku z tym, obowiązki I sekretarza KPS(w) oraz Prezydenta MW
przekazuję tow. Radzieckiemu, i przypominam, że należy na te stanowiska
zarządzić nowe wybory.
Przypominam, że za dezercję w obliczu wroga przysługują surowe kary.
Przejmuję obowiązki, przekonywać was nie będę, ale co myślę to myślę.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.