Re: Wandystan: Wyrok


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Proponowalbym zaskarzenie wyroku, a dopiero po ostatecznej decyzji ew.
sranie ogniem :)
Proponowałbym powrót do dalszego obciągania laski sarmackiemu systemowi.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.