[ChL] Ustawa o miejscach publicznych

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Ogłaszam 3 dniową debatę nad poniższym projektem ustawy. Projekt był
już konsultowany, ale jakby ktoś formalnie chciał się jeszcze
wypowiedzieć - droga wolna.

==
Ustawa Churału Ludowego o miejscach publicznych

Art. 1.
Niniejsza ustawa, będąc aktem najwyższego uznania Ludu Pracującego dla
sarmackiej myśli technicznej oraz dowodem pełnego zaufania dla
sarmackiej sprawiedliwości, stanowi o wykazie oficjalnych miejsc
publicznych Mandragoratu Wandystanu.

Art. 2.
Jedynym, unitarnie zintegrowano-zunifikowanym miejscem publicznym
Mandragoratu Wandystanu jest dział "Wandystan" na Forum Centralnym
Księstwa Sarmacji. I basta.

Art. 3
Mandragorat Wandystanu przekazuje w prywatną własność i pod prywatny
zarząd Listę Dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu tow. Prezerwatywowi
Tradycji Radzieckiemu.

Art. 4.
I co nam pan zrobisz?

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
==


--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.