Re: Wandystan: Samokrytyka - logo ZŻZ

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Śmiem uważać że ta propozycja Radzieckiej jest dużo lepsza
niż obecnie wiszące fatalnie krzywe sztućce. Czemu została
zbyta milczeniem i złożona na karb upojenia antyalkoholowego?
Też tego nie rozumiem. Towarzyszu Michaelus - jako zwierzchnik waszego
nieaktywnego zwierzchnika nakazuję działanie w tej sprawie.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.