Re: Wandystan: Wniosek o obywatelstwo

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Dyskretnie zwracam uwagę, że minął ponad miesiąc od tej propozycji.
Może warto byłoby ją ponowić? :)
Jutro może coś wyskrobiemy.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.