Powołanie ORMO

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

W ramach realizacji programu "Chleb - Ziemia - Pokój" jako
głównodowodzący SAL wydałem postanowienie o Odwodach Robotniczych
Milicji Obronnych (ORMO):

http://prawo.sarmacja.org/akt,5791.html

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.