Re: Wandystan: Wyrok

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-03 00:59, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Proponowałbym powrót do dalszego obciągania laski sarmackiemu systemowi.
Jeśli nawet władza ma ogromne wątpliwości w związku z wyrokiem to tu musi być coś mocno nie tak...

--
Michał Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.