Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaelus!

Mam tylko pytanie, czy w przypadku przyjęcia ustawy nie zniknie
istniejące co prawda toporne ale zawsze przesyłanie wiadomości z FC na LDMW?
Jest to możliwe - pałeczka będzie leżeć po stronie władz sarmackich.
Różnica będzie IMHO jednak niewielka.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.