Re: Wandystan: Wyrok


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaelus!

Jeśli nawet władza ma ogromne wątpliwości w związku z wyrokiem to tu
musi być coś mocno nie tak...
To jest raczej oczywiste.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.