Re: Wandystan: Wyrok


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 5 lutego 2013 18:21 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Michaelus!


Jeśli nawet władza ma ogromne wątpliwości w związku z wyrokiem to tu
musi być coś mocno nie tak...
To jest raczej oczywiste.
Jestem sędzią, więc nie będę się w tej sprawie wypowiadał. Ani robił laski.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.