Re: Wandystan: Ankieta ws. rozwodu KS i MW


Alojzy Pupka
 

W dniu 6 lutego 2013 05:05 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@...> napisał:

Jestę Michnikię.
Madame Ichnik!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.