Re: SKW


pmk
 

Jaskoviakus:
(...) zwłaszcza że
Jaskoviakus:
url=http://wandystan.eu/w/%C5%9AKW::Trzeci:n13awajh
Jaskoviakus:
strona jest mało pomocna. Dlatego też, towarzysze, jeżeli
są jakieś teksty o tematyce kościelno-wandejskiej, o
których nie wiem (a założę się, że są), to bardzo
proszę Was o ich wskazanie.
Myślę że sporo więcej niż na pustej, bo świadomie
zarzuconej, stronie ciupakkomanderowej, można znaleźć
już nawet pod

url=http://skw.wandystan.eu/poczet:n13awajh

tym adresem. Ponadto podniesiony przez tow. Radzieckiego
postulat powtórzenia pytania na LDMW nie jest wcale głupi
:)

Jaskoviakus:
Ponadto, jeżeli ktoś, kto dysponuje potrzebną mi wiedzą,
byłby skłonny poświęcić mi chwilę rozmowy in priv -
również byłbym zobowiązany.
Proszę pytać, postaram się odpowiedzieć, lub wskazać
właściwy adres dla pytania.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku ŚKW pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9860&p=99559#p99559.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.