Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych


Tow. Radziecki
 

Czołem Ja!

Ogłaszam 3 dniową debatę nad poniższym projektem ustawy. Projekt był
już konsultowany, ale jakby ktoś formalnie chciał się jeszcze
wypowiedzieć - droga wolna.
Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.