Re: Wandystan: Ankieta ws. rozwodu KS i MW


Tow. Radziecki
 

Czołem Kaizer!

Dzięki unii Wandystan dostał zastrzyk aktywności,
Szczególnie wtedy, kiedy część wandejczyków w związku z pierdołami i
fochami władcy nie mogła się na LDMW wypowiadać, albo wtedy, kiedy
kilku oficjalnie lub mniej oficjalnie zrezygnowało z aktywności
zniechęceni reakcyjno-cenzorską postawą władz Sarmacji. Tak, to
naprawdę podbiło nam aktywność...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.