Re: SKW


pmk
 

Wreszcie doszedłem do forum.

Proszę o draft albo konkretne pytania, uzupełnię
chętnie.
wandu-wandu 1894917, pytać o Seniora.

Dla mnie kluczowym elementem ŚKW jest historia kolejnych
konklawe jako objawu żywotności kościoła. No i stroną
kościoła nie jest przywołana, a depozytorium pism
świeckich: http://wandystan.eu/w/Pisma::Nauki_Wandowe

Polecam również udanie się do Silenta względem Bravo
Girla.--
Senior

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku ŚKW pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9860&p=99763#p99763.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.