Re: Wandystan: Ankieta ws. rozwodu KS i MW


Tow. Radziecki
 

Czołem Karolina!

Nie da się ukryć, że tow. Jaskoviakus trochę przesadził z interpretacj±
artykułu PTR, ale sama ankieta akurat jest ciekawa.
Czy przesadził? W kontekście tego, że jestem Pierwszym
Sarmatosceptykiem Wandystanu, otwarcie wypowiadam się przeciwko Unii a
jako p.o. I Sekretarza i Prezydenta wyszedłem z programem bardzo
mocnym, który nawet bez specjalnej złej woli można interpretować jako
dążenie do niepodległości de facto, nie de iuro.

A napięcie warto
wyzwalać stopniowo. Gdyby jego nadmiar w pewnym momencie wybuchł, nie
byłoby to fajne, a wręcz przeciwnie - to dopiero mogłoby mieć katastrofalne
skutki.
A to zależy na czym komu zależy ;-)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.