Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych


Tow. Radziecki
 

Czołem Ja!

Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
ZA, do jasnej anielki!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.