Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych


Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-07 18:04, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Głosuję ZA projektem.

--
Michał Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.