Re: Wandystan: W rozkroku


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Stąd moja propozycja - Program Chleb-Ziemia-Pokój. Skoro odejście od
KS nie ma poparcia, postarajmy się stworzyć enklawę, otoczyć się
kordonem sanitarnym. Uczciwie stawiam sprawę - chcemy kontrybuować do
Sarmacji, ale też mieć możliwość działania w swoim zakresie bez
zakłóceń. Jeżeli Sarmaci chcą nas w swoim zakresie prześladować za
niepoprawność polityczną - niech im będzie, ale nie możemy się zgodzić
na to, aby cierpiał na tym Wandystan i żeby Wandejczycy nie mogli brać
udziału w jego życiu.
Narracyjnie bardzo fajna sprawa i ogólnie postulaty słuszne, ale nie tędy
droga. Tzn ten program nie rozwiązuje problemu który ja mam. Ja bym chciał
taki program, który sprawi że taki kordon sanitarny nie będzie potrzebny,
ale cytując pewnego wieszcza "nie mam sposobu".

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.