Re: Wandystan: Wyrok


Tow. Radziecki
 

Czołem Wander!

Ani robił laski.
Marnuje się taki talent!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.