Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych


Tow. Radziecki
 

Czołem Churał!

Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuję głosowanie. Dwa głosy 2, jeden bumelant był nieobecny.

Stwierdzam, że Churał ustawę przyjął. W prywatnych kuluarach
zastanowimy się co do miejsca dalszych obrad ChL - w końcu to nie jest
już miejsce publiczne MW.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.