Re: Wandystan: W rozkroku


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 8 lutego 2013 23:46 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i ogólnie postulaty słuszne, ale nie tędy
droga. Tzn ten program nie rozwiązuje problemu który ja mam. Ja bym
chciał
taki program, który sprawi że taki kordon sanitarny nie będzie potrzebny,
ale cytując pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie był potrzebny - Sarmacja musiałaby przejść
głębokie przeobrażenia. W tej chwili nie jest to raczej możliwe, tym
bardziej że nasze możliwości do działania na rzecz takiej przemiany są
co raz bardziej ograniczone. Patrząc długofalowo - jeżeli uda nam się
utrzymać w swoim bastionie i nękać monarchofaszystów zza jego
obwarowań, to w przyszłości możemy mieć nadzieję na ostateczne
zwycięstwo.

Póki co jestem za izolacją LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) całkowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. Myślę, że można nawet przeprowadzić w
sprawie tego uznania referendum, w których 100% obywateli zagłosuje na tak.
Będzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.